دریافت راهنمای سامانه

برای دریافت راهنمای استفاده از سامانه بر روی لینک‌های زیر کلیک نمایید


راهنمای سامانه ملی تناسب اراضی


در تقسیم‌بندی ارائه شده توسط وزارت نیرو، حوضه‌های آبریز اصلی کشور شامل شش حوضه است. در مرحله بعد حوضه‌های اصلی یا درجه یک، به 30 زیرحوضه درجه دو تفکیک می‌شوند. سپس این 30 زیرحوضه به 609 محدوده مطالعاتی که هر یک شامل یک یا چند حوضه آبریز درجه سه به بعد است، تقسیم می‌شوند.

در کدگذاری حوضه‌های آبریز از سیستم اعشاری "ده دهی" که یک سیستم بین‌المللی بوده و در آن تعداد تقسیمات در هر مرحله از نه تجاوز نمی‌کند، استفاده شده است. براین اساس، شش حوضه آبریز اصلی با کد یک تا شش نمایش داده می‌شوند. سپس با کاربرد ضوابط مشخصی، حوضه‌های آبریز درجه یک به درجه تقسیم‌بندی و کدگذاری شده‌اند. کدها در این مرحله دو رقمی است و رقم سمت چپ نشان دهنده حوضه آبریز اصلی می‌باشد. کد محدوده‌های مطالعاتی در قالب کد حوضه‌های آبریز درجه دو تنظیم شده و شامل چهار رقم است. دو رقم سمت چپ آن معرف کد حوضه آبریز درجه دو و دو رقم بعدی معرف شماره محدوده مطالعاتی است که می¬تواند از 01 شروع شده باشد و تا 99 ادامه یابد

به عنوان راهنما، محدوده مطالعاتی مغان-پارس‌آباد در حوضه آبریز درجه دو "ارس" و حوضه آبریز درجه یک "دریای مازندران" قرار دارد. این محدوده با کد 1101 نمایه شده است. در این کد، عدد 11 سمت چپ نشان‌دهنده حوضه آبریز درجه دو "ارس" است و عدد 01 نشان‌دهنده این محدوده مطالعاتی است. همچنین نخستین عدد سمت چپ نشان دهنده حوضه آبریز اصلی "دریای مازندران" است. بنابراین کد حوضه‌های آبریز درجه یک و دو که هر محدوده مطالعاتی در آن‌ها واقع شده است نیز در کد محدوده مشخص است

کدهای اختصاص داده شده به حوضه‌های آبریز درجه یک، درجه دو و محدوده‌های مطالعاتی کشور در جدول اکسل ارائه شده است. برای دریافت فایل اکسل، اینجا کلیک کنید.منبع

بی‌نام، 1383. دستورالعمل و ضوابط تقسیم بندی و کدگذاری حوضه¬های آبریز و محدوده‌های مطالعاتی در سطح کشور. نشریه شماره 282-الف، وزارت نیرو، تهران، ایران.